DỰ ÁN 1MW TRANG TRẠI NÔNg NGHIỆP SẠCH KẾT HỢP ĐIỆN MẶT TRỜI

Dự án điện mặt trời áp mái 1MW trang trại nông nghiệp sạch được đầu tư tại Hớn Quản, Bình Phước

Dự án triển khai giúp:

- Thu nhập của CĐT hàng năm đạt gần 3 tỷ VNĐ/ năm

- Tạo công ăn việc làm cho hàng chục lao động địa phương

- Đóng góp nguồn thu ngân sách từ thuế TNDN cho địa phương.