HƯỚNG DẪN CÁCH LẮP ĐIỆN MẬT TRỜI P1

Kết nối các tấm pin mặt trời với nhau theo mạch nối tiếp được sử dụng để tăng tổng điện áp hệ thống .  Để nối dãy các tấm pin với nhau , bạn kết nối thiết bị đầu cuối dương với cực âm của mỗi tấm pin kế tiếp cho đến khi bạn còn lại với một đầu dương và âm duy nhất .

. Sử dụng 3 tấm pin cùng 40 volt ; 10 Amp như trên , chúng ta có thể thấy rằng khi chúng được kết nối với nhau , thì áp đầu ra sẽ là 120 volt ( 40 + 40 + 40 ) và dòng là 10 Amps , tương đương với 1200 wp .

Vậy trong trường hợp chúng ta muốn ghép các tấm pin có điện áp hoặc dòng điện không giống nhau thì sao ?Phương pháp ghép nối pin mặt trời nối tiếp

Trường hợp 1 , ghép các tấm pin nối tiếp khác nhau về điện áp nhưng có dòng định mức giống nhau

Trong phương pháp này , tất cả các tấm pin mặt trời đều khác nhau về mức công suất , cụ thể là điện áp đầu ra khác nhau nhưng dòng định mức là giống nhau . Khi đó tổng điện áp được tạo ra sẽ là 100 volt ở mức 10 amps , tương đương với 1000 wp .

Trường hợp 2 , ghép các tấm pin nối tiếp khác nhau cả về dòng lẫn áp

Trong phương pháp này , tất cả các tấm pin mặt trời đều có các loại và mức công suất khác nhau .Điện áp sẽ là tổng điện áp của các tấm pin 100V , còn dòng điện sẽ bị giới hạn ở giá trị của tấm pin thấp nhất trong chuỗi , ở trường hợp này là 5 Amp. Công suất 500Wp

Phương pháp ghép nối pin mặt trời song song

Kết nối các tấm pin mặt trời với nhau theo mạch mắc song song được sử dụng để tăng tổng công suất hệ thống .  Để nối dãy các tấm pin với nhau , bạn kết nối thiết bị đầu đầu dương với cực dương của mỗi tấm pin kế tiếp và đầu đầu âm với cực âm của mỗi tấm pin kế tiếp .